Monday, November 12, 2012

Keperluan Menggunakan Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Krisis EkonomiTugasan Blog SIW505
Keperluan Menggunakan Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Krisis Ekonomi
Rhodhiyah Bt Johari
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan (Pengurusan Pembangunan Islam)
No. Matrik : P-SM0088/12

Malaysia pada tahun 1997 pernah mengalami kemerosotan ekonomi kesan daripada peningkatan harga hartanah yang bermula di Thailand. Tidak hanya Malaysia, krisis ekonomi ini juga menyerang negara-negara lain termasuklah negara maju seperti Amerika Syarikat iaitu pada tahun 2007. Kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bermula daripada krisis ekonomi di Amerika Syarikat inilah tercetusnya krisis ekonomi global yang melanda dunia hingga sekarang ini. Pada dua tahun lepas iaitu pada Mei 2010, Greece pula menjadi mangsa krisis ekonomi apabila berhadapan dengan hutang luar yang tinggi mencecah € 110.000.000.000.


Krisis ekonomi global ini berlarutan sehingga hari ini dan membawa kesan kepada isi rumah dan juga syarikat-syarikat perniagaan. Kesan daripada ini, harga barangan meningkat dan memberi kesan kepada kuasa beli pengguna menurun. Misalnya, jika sebelum ini RM1 boleh membeli 20 biji gula-gula, tetapi sekarang ini RM1 hanya mampu membeli 10 biji gula-gula.


Berlakunya perkara seperti ini adalah disebabkan perlaksanaan sistem ekonomi sekular yang menindas manusia kerana menggalakkan menusia berbelanja mengikut hawa nafsu tanpa memikirkan kemampuan. Sistem ekonomi kapitalis adalah salah satu di antara sistem-sistem ekonomi sekular. England adalah negara tersohor yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis sejak kurun ke-16 lagi dan bermula di England, kapitalisme tersebar luas hingga ke seluruh Eropah pada kurun ke-19 masihi. Sistem ekonomi kapitalis ini didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengagungkan pengguna. Dalam sistem ekonomi ini pengguna dianggap sebagai raja. Masalah yang timbul daripada sistem ekonomi ini adalah terlalu mementingkan kepentingan individu secara mutlak sehinggakan tiada campur tangan daripada kerajaan (Afzal-Ur-Rahman,1991 dan Mat Hassan Abu Bakar,2003). Selain itu,  individu juga boleh mengumpul harta sebanyak mana yang mereka mahu dan wujudlah sikap memonopoli harta dan mengabaikan orang-orang yang tidak berkemampuan (Mat Hassan Abu Bakar,2003). Kesannya, mereka yang kaya menjadi semakin kaya dan mereka yang miskin menjadi semakin miskin. Di antara ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ialah:


    1)Kebebasan memiliki harta secara persendirian  – setiap individu mempunyai hak untuk memiliki sebanyak mana harta yang mereka inginkan dan mereka juga akan mendapat faedah-faedah dari harta mereka itu hasil daripada pengeluaran.

  
    2)Mewujudkan persaingan yang bebas – setiap individu haruslah mempunyai inisiatif sendiri untuk menyediakan faktor-faktor pengeluarannya sendiri untuk memperoleh pendapatan hidup. Contohnya, membuka perniagaan.


    3)Ketidaksamaan pengagihan – bagi mereka yang mempunya banyak wang,mereka boleh memiliki harta dan hidup mewah, namun, jika mereka tidak mempunyai wang kerajaan tidak akan membantu dan mereka hidup melarat.

  
      4)Laissez Faire – tiada campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi.
Walaubagaimanapun, pada masa ini sistem kapitalis ini sudah banyak diperbaharui supaya lebih berperikemanusiaan dan membenarkan campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi mereka (M.Umer Chapra,1997).


Selain Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis juga termasuk dalam sistem ekonomi sekular. Antara pelopor-pelopor sosialisme ialah Robert Owen, Etienne Cabet, Albert Brisbane dan Karl Mark. Sistem ekonomi ini adalah berdasarkan kepada prinsip harta adalah milik negara secara mutlak dan individu tidak mempunyai peluang mengumpul dan menggunakan harta mengikut kehendak mereka. Maka, tiada konsep pemilikan harta oleh individu dalam sistem ekonomi sosialis ini (Afzal-Ur-Rahman,1991). Memang diakui ada kebaikan pada sistem ekonomi ini seperti kerajaan menyediakan kepada rakyat-rakyatnya keperluan asas contohnya makanan dan tempat tinggal, setiap rakyat terjamin mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak berupaya untuk bekerja diletakkan dibawah pengawasan kerajaan, tidak berlaku pembaziran dalam pengeluaran kerana permintaan sama banyak dengan pengeluaran kerana pengeluaran diselaraskan oleh kerajaan dan semua bentuk pengeluaran dapat dinikmati oleh masyarakat (Afzal-Ur-Rahman,1991). Namun sistem ciptaan manusia ini mempunyai keburukan seperti:


    1) Individu tidak boleh mendapatkan hak memiliki harta sendiri. Rakyat yang rajin dan malas akan mendapat keperluan yang sama.


     2)  Menolak usaha individu. Oleh kerana keperluan yang diberikan sama, individu yang malas akan menjadi bertambah malas, seperti kata pepatah melayu, orang mengatuk disorongkan bantal. Sebaliknya, orang yang rajin akan terbantut usahanya kerana sejauh manapun dia rajin, keperluan yang diperolehinya sama seperti orang lain.


Kesan daripada dua ciri-ciri ini, sistem ekonomi sosialis telah gagal dalam menyediakan ekonomi yang efisien untuk mengagihkan sumber-sumber pengeluaran ekonomi negara tersebut (M.Umer Chapra,1997).


Selain daripada dua jenis sistem ekonomi yang telah disebutkan diatas, ada juga sesetengah negara yang mengamalkan konsep negara kebajikan. Negara kebajikan atau welfare state adalah sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam memenuhi keperluan masyarakat dalam sesebuah negara. Konsep negara kebajikan barat ini hanyalah sekadar memasukkan peranan kerajaan yang lebih besar dalam sistem ekonomi untuk memastikan kestabilan dan kesaksamaan bertambah (M.Umer Chapra,1997). Banyak negara yang melaksanakan sistem ekonomi jenis ini.Menurut Schneider (2011),  pada negara-negara tersebut terdapat model-model yang berbeza seperti:


      1)      Anglo-Saxon Model - Ciri-cirinya ialah:
·         Bantuan sosial adalah sebagai jalan terakhir.
·         Rendah tahap perlindungan kepada guna kerja dan rendah gaji minimum.
·         Tinggi perbezaan pendapatan.
·         Perbelanjaan lebih banyak kepada pesara.
·         Negara-negara yang menggunakan model ini ialah United Kingdon, Ireland, Australia dan Amerika Syarikat.

       2)      Nordic Model – Ciri-cirinya ialah:
·         Tinggi tahap keselamatan yang disediakan kepada pekerja.
·         Cukai pada pendapatan buruh yang tinggi.
·         Perbezaan pendapatan yang rendah.
·         Tahap cukai yang tinggi pada pasaran buruh.
·         Tahap pendidikan yang tinggi.
·         Negara-negara yang menggunakan model ini ialah Sweeden, Denmark, Norway, Finland dan Netherland.

       3)      Continental Model – Ciri-cirinya ialah:
·         Memberi faedah dan pencen kepada pesara.
·         Terlalu banyak peraturan.
·         Pasaran buruh yang tidak fleksibel.
·         Market tidak mampu untuk berubah bersesuaian dengan perubahan keadaan.
·         Antara negara-negara yang menggunakan model ini ialah Perancis dan Belgium.

       4)      Mediterranean Model – Ciri-cirinya ialah:
·         Kebergantungan kepada perlindungan pekerjaan (pekerjaan seumur hidup).
·         Menumpukan kepada perbelanjaan pencen kepada pesara.
·         Negara-negara yang menggunakan model ini ialah Itali, Sepanyol, Portugal dan Greece.


Di antara perkara-perkara yang ditekankan oleh negara-negara yang mengamalkan konsep negara berkebajikan ini ialah pendidikan, kerja sosial, perumahan, kesihatan, keselamatan sosial dan guna tenaga (F.Todd,1983). Walaubagaimanapun, menurut M.Umer Chapra (1997) konsep negara kebajikan barat ini menghadapi krisis. Ini kerana kerajaan perlu menyediakan pelbagai perkara supaya rakyatnya terpelihara telah menyebabkan kerajaan telah berbelanja lebih dari pendapatan negara dan memberi kesan kepada defisit. Kerajaan telah membuat pinjaman luar yang tinggi untuk mengendalikan ekonomi negara. Faktor utama yang membawa masalah ini ialah apabila kendalian ekonomi ini adalah dalam kerangka pengoptimuman Preto (Pareto optimality) dimana tingkat kepuasan individu hanya dapat ditingkatkan apabila tingkat kepuasan individu yang lain dirugikan. Hal ini menjadikan orang kaya dapat menikmati lebih kepuasan berbanding orang miskin. Sehingga hari ini, kerajaan kepada negara yang melaksanakan konsep negara kebajikan tidak dapat mencari penyelesaian kepada masalah ketidakseimbangan yang telah wujud ini.


Daripada perspektif tasawur dan epistemologi Islam, sudah tentu sistem-sistem ekonomi buatan manusia yang hanya berlandaskan akal tanpa panduan wahyu ini membawa kepada pelbagai masalah dan krisis yang membebankan kerajaan dan rakyat kerana tahap pemikiran manusia terhad. Manusia tidak mampu memikirkan lebih dari apa yang mereka nampak. Kerana itulah Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kepada setiap keputusan yang akan dibuat. Al-Quran dan As-Sunnah telah menyediakan tatacara yang lengkap kepada manusia dalam mengurus tadbir ekonomi negara. Sekarang lihat pula bagaimana Sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan wahyu Allah mampu menangani masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Sistem ekonomi Islam bukanlah suatu sistem yang baru diwujudkan. Ini kerana sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi sudah wujud perdagangan malahan telah wujud import dan eksport dalam perniagaan dengan membawa barang dagangan dari Mekah ke Negeri Syam, dan membawa barangan dari Negeri Syam ke Mekah. Pada zaman Rasulullah s.a.w. jugalah wujud ahli-ahli perniagaan yang hebat seperti Abdurrahman Bin Auf dan Uthman Bin Affan. Sudah tentulah, Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda ini menjalankan cara perniagaan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Sesungguhnya Islam itu telah datang dengan pakej yang lengkap termasuklah ekonomi,politik,sosial dan sebagainya.


Sistem ekonomi Islam menekankan konsep al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan akhirat (Mat Hassan Abu Bakar,2003). Sudah tentu tiada penindasan dan ketidakadilan terhadap semua pihak. Ini kerana perlaksaan sistem ekonomi ini berlandaskan perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Allah s.w.t memerintah kita untuk berlaku adil dalam surah al-Ma’idah ayat 8 yang bermaksud:


“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.” (Al-Maaidah, 5:8)


Ayat ini tidaklah hanya ditujukan kepada sesetengah kelompok sahaja, bahkan kepada semua orang-orang Islam dan beriman supaya berlaku adil dalam apa jua perkara dan kepada sesiapa sahaja tanpa ada perbezaan layanan. Oleh itu, pengamalan Sistem Ekonomi Islam ini mampu menghindari sikap dengki dan penipuan. Antara ciri-ciri Ekonomi Islam yang lainnya ialah:-


     1)  Allah ialah pemilik – Allah yang memiliki semua harta yang ada di alam ini dan manusia hanya memegang amanah Allah untuk memelihara dan menjaga harta-harta ini dengan baik. Firman Allah di dalam Surah al-Najm yang bermaksud,

“ Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” (An-Najm, 53:31)

     2)  Keadilan kepada semua – Kekayaan di dalam Islam dikira sebagai ujian yang kelak akan ditanya oleh Allah. Orang yang kaya tidak boleh sombong dan bongkak tanpa memikirkan orang lain yang dalam keadaan memerlukan bantuan. Maksud hadis Rasulullah s.a.w.,

“ Pada hari kiamat, seorang tidak akan terlepas dari empat pertanyaan tentang umurnya, untuk apa dipergunakan tentang hartanya dari mana diperolehi dan untuk apa dibelanjakan. Tentang ilmunya untuk apa ilmu itu digunakan. Tentang tubuh (tenaga atau kekuatannya) untuk apa sahaja yang digerakkannya.”

Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr yang bermaksud,

“Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu” (Al-Hasyr, 59:7)

   3)  Tiada penindasan atau khianat terhadap harta benda orang lain – Dalam Islam, Allah mengharamkan segala bentuk yang boleh memudhratkan dan menganiayai orang lain seperti riba,mencuri dan merompak. Ini kerana perkara-perkara ini akan menindas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang lain.

   4) Tiada pembaziran – Manusia ditegah mengikut hawa nafsu sehinggakan berlakunya pembaziran.

    5)   Usaha individu – Kekayaan bukanlah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Manusia disuruh untuk berusaha untuk menikmati kemewahan hidup tanpa melupakan tanggungjawab dan amanah kepada manusia lain.


Selain ciri-ciri yang disenaraikan, Islam mengajurkan ummatnya mengagihkan harta kepada mereka-mereka yang memerlukan melalui sedekah dan mewajibkan zakat.Melalui sedekah dan zakat orang-orang fakir dan miskin dapat memiliki keperluan asas mereka untuk hidup. Islam juga memiliki kaedah-kaedah pembahagian harta yang baik seperti hibah, faraid, dan wasiat.


Allah memberikan kekayaan kepada yang dia kehendaki. Kekayaan boleh dikategorikan sebagai ujian dan juga nikmat. Ekonomi di dalam Islam bukanlah hanya mengambil kira faktor berjaya dan kaya, namun ia juga sebagai wasilah mencapai mardhtillah. Allah menciptakan kaedah zakat dengan hikmah-hikmah yang tertentu supaya mereka yang kaya tidaklah lupa akan tanggungjawab mereka kepada yang memerlukan. Selain itu, Islam juga mengharamkan sebarang unsur penipuan seperti judi, riba, dan monopoli harta. Harta tidak hanya berlegar dikalangan mereka yang kaya sahaja,namun, orang miskin juga mampu mendapatkan hak mereka untuk keperluan asas kehidupan.


Kesimpulannya, Islam adalah agama yang syumul yang merangkumi dan memenuhi segenap aspek dalam kehidupan manusia. Oleh kerana kedegilan manusia, menyalahi perintah Allah maka berlakulah krisis-krisis yang tidak ada jalan penyelesaiannya. Islam agama yang adil dan menekankan keadilan kepada semua masyarakat tanpa ada sebarang diskriminasi atau penindasan. Keperluan asas dan kebajikan masyarakat tersusun dan terjaga melalui sistem ekonomi Islam. Tambahan pula, Islam amat menekankan nilai-nilai murni dalam kendalian sistem ekonomi mengikut kerangka Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menghadapi krisis-krisis ekonomi yang sedang berlaku, perlu diketahui tiada jalan yang boleh diambil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi melainkan dengan kembali kepada Islam.
Rujukan
Afzal-Ur-Rahman (1991). Doktrin Ekonomi Islam (Jilid I). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.


Dewan Ulama Pas Pusat (2010). Pengenalan Ekonomi Islam.  Diakses dari
http://ulamak.pas.org.my/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=146:pengenalan-ekonomi-islam&catid=44:iqtisad-a-muamalat&Itemid=85, pada 16 Oktober 2012.


M. Umer Chapra (!996). Islam dan Pembangunan Ekonomi: Satu Strategi untuk
Pembangunan yang Adil dan Stabil. Petaling Jaya: The International Institute of Islamic Thought.


 Mat Hassan Abu Bakar (2003). Apa itu Ekonomi Islam. Pahang: PTS Publications &
            Distributor Sdn. Bhd.


Robert F.Todd (1983). The Welfare State. Glasgow: Bell & Bain Ltd.


Volker Schneider (2011). The Great Recession: Has Europe Learned the Lessons?
Dibentangkan di ILO High Level Brainstorming conference, Switzerland.
Diakses dari http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/volker.pdf


2 comments:

 1. Bukan setakat ekonomi US saja yang 'selfish',tapi kebiasaan penulisan mereka pun.kalau perasan,bila baca buku keluaran US mereka akan tekankan 'I' rather than 'we'.

  Petik kata lecturer EOP,Tak ada konsep brotherhood.
  Tapi,pada saya itu bukan masalahnya.Semua orang sukakan achievement dan mahu di-highlight tapi, kalau sampai ketepikan/menafikn hak (zalim) dan menindas org lain, itu baru masalah.

  Sorry, I just put my random thought here, mungkin tak ada kaitan dgn apa yg kamu tulis tapi nak cakap....

  Well done my friend, kamu dah tulis sesuatu yang bernilai untuk umat.

  :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalamualaikum Fatin,

   1) Dia boleh jadi ada 2 kemungkinan, either to promote their name, or they really did all the thing. :)

   2) Sometime, all this thing happened because Allah wanted to show us His power, no one can beat. And human always wanted to beat. Thats it!

   3) Actually,this is a compulsory assignment, with many times alteration and and correction. Very impressed when you are still read and comment my post. Thank you.

   *Dont put too much flavor lah. :)

   Delete